Logo Vestfold Fylkeskommune Opplæringsløpet.no

Aktuelt

På denne siden vil du finne aktuelt fagstoff for hele opplæringsløpet, du kan holde deg orientert om hva som er i fokus for RPHO-arbeidet og du kan finne agenda og referat fra alle rektornettverkene i fylket. I rektornettverkene møter alle kommunale ungdomsskolerektorer og rektorer for de videregående skolene, og ledes av en rektor fra videregående skole.

Fra høsten 2017 vil du også kunne lese referater fra alle møtene i karrierenettverkene, og holde deg oppdatert på årshjul og medlemmer i nettverkene.

Velg kategori fra menyen til venstre.