Logo Vestfold Fylkeskommune Opplæringsløpet.no

Det handler om å gjøre foreldrene trygge

For å gjøre det enklere for seksåringene å starte skolen om høsten, legger Torill Hektoen til rette for at foreldrene kan bli kjent om våren.

– Jeg vet hvor vi kan komme oss opp. Sara Sørby Larsen småløper bort til klatrestativet i skolegården.

Seksåringen er en av 35 elever som mandag 20. august har sin aller første skoledag ved Sem skole. Sammen med Selma Veum Skuggen (5) avslutter hun sommeren med overgang til skolehverdagen på SFO.

– Det er litt rart. Det er jo forskjell fra barnehagen og lekene her er annerledes, sier Sara. Selma sier hun gleder seg til å gå på samme skole som storesøsteren Iben, som blir sjetteklassing i høst. – Også gleder jeg meg til å lære matematikk, sier Selma. Sara nikker. – Jeg kan veldig mye regning, jeg kan telle til hundre, sier hun.

Separasjonsangst

SFO-leder Torill Hektoen har jobbet på SFO siden 1994, de siste seks årene har hun vært ansatt på Sem skole. Hun forteller at selv om «barn er barn», er det én ting som har endret seg mye i løpet av nesten 25 år. Hun har inntrykk av at de vet mer hva de går til, at det er mindre gråt ved avlevering og at tilpasningen går enklere.

– Mye av grunnen er det gode samarbeidet vi har med barnehagene. Barna har jo vært her før, og vet litt om hva de går til, sier hun. Alle barna som begynner på Sem skole, skal allerede ha hatt anledning til å bli kjent med hverandre. Skolestarterne fra de fire barnehagene som sokner til Sem skole treffes, i hver av barnehagene en gang i løpet av det siste barnehageåret. Men også foreldrene har hatt anledning til å bli kjent med SFO-personalet før alvoret starter i høst. Skolestartere og foresatte inviteres nemlig til å besøke SFO tre ettermiddager før sommeren for å kunne sondere terrenget.

– SFO-besøkene gjør vi vel så mye for foreldrene, som for barna, sier Hektoen. De eldste barnehagebarna har ofte vært på besøk med barnehagen, men ved de åpne SFO-ettermiddagene kan foreldrene også få oversikt over lokalene og hilse på dem som jobber ved SFO. Og jo mer kjent barna og foreldrene er, jo enklere går tilpasningen. Når de voksne har vært på skolen selv, er det lettere å snakke om det praktiske hjemme. Da sitter foreldrene med svaret når barna lurer på hvor doen er, eller når de har glemt hvor de skal henge jakka.

Faste aktiviteter for skolestartere ved Sem skole

 • Etter vinterferien tar SFO imot besøk av alle skolestartene fra alle barnehagene.
 • SFO-leder og SFGO-ansatt besøker barnehager under barnehagenes fellestreff på våren.
 • Foreldremøte før førskoledagene.
 • Besøksdager i skoletiden. Barnehager eller foresatte følger.
 • Tre åpne SFO-ettermiddager åpne fra 16.30 – 17.30 for barna og foresatte i mai – juni.
 • Foreldremøte første skoledag med helsesøster og andre ressurstjenester.

 Øv på toalettbesøk

I Tønsberg kommune er 517 barn registrert som skolestartere i de offentlige skolene denne høsten.  I Færder kommune skal 312 barn begynne i første trinn ved de offentlige skolene – i Re starter 94 elever.

SFO-leder Torill Hektoen har noen tips til hva foreldrene kan gjøre for å forberede barna før de starter opp:

 • Øve på toalettbesøk alene – og håndvask etterpå. n
 • Kle på og av seg selv og øve på glidelåser og lisser.
 • Stå i kø, ventende på tur – i lek og samtaler, ikke avbryte.
 • Sitte ved matbordet og smøre egen brødskive.
 • Ta imot enkle beskjeder, høre på de voksne.
 • Inkludere andre i lek.

– Vi har fått positive tilbakemeldinger for at vi har åpnet SFO for foreldrene til dem som skal begynne på skolen, sier SFO-leder.

– Det er kjempefint hvis de klarer å ta med andre barn i lek. Men det er ikke så lett, de er små, vi må huske det, sier hun. Fem- og seksåringene som starter i førsteklasse varier i hvor modne de er. Noen kan være utviklet som åtteåringer, mens andre er nede på fireårsstadiet. – Ungene er kjempeflinke, men de har ulike forutsetninger, er ulike og vokser i ulikt tempo, sier Hektoen. Vrient å knyte lisser Ute i skolegården forteller Sara og Selma at de allerede før sommeren hilste på lærerne sine.