Logo Vestfold Fylkeskommune Opplæringsløpet.no

Eneste i landet: Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune samarbeider om arbeidslivsfaget

På 3.året samarbeider ungdomsskolene i Tønsberg med Færder, Greveskogen og Nøtterøy vgs om tilbud til elever som har valgt arbeidslivsfaget. I tillegg er Gjennestad vgs også med i samarbeidet. Samarbeidet ble etablert allerede i 2012, med et prøveprosjekt som gikk fram til 2015. Elevene i 10 trinn får sitt fagtilbud på den videregående skolen, med faglærere i realistiske verksteder. Bjørn Bærulfsen, rådgiver ved Byskogen skole, gjør en solid jobb i koordineringen av dette samarbeidet.

Rådgiver Helene Lindhjem fra Kongseik og Lise Sørensen, rådgiver på Presterød usk, foteller om fordelene de ser ved ordningen. Lærerne fra vg fyller på:

  • Elevene blir sikrere på hva de skal velge/ikke velge
  • Videregående blir kjent med elevene som vil komme året etter
  • Elever som ofte føler at de mislykkes i andre fag, kjenner ofte mestring her. Det blir et løft i uka.
  • De fleste ønsker seg opp i arbeidslivsfag til eksamen, og det er stas å få gå opp til eksamen på vgs når du er ungdomsskoleelev
  • Pga intensive perioder, blir det mye avspasering i faget og elevene synes det er stas å være ferdig i mai når de andre fremdeles har en måned igjen
  • Noen elever går fra lite skolemestring til å velge linjen de har forsøkt og blir «co-piloter» for lærer
  • Ved å tilby faget kan det også bli bedre grupper i norsk og engelsk fordypning
  • Elever skulker sjeldent faget
  • Elevene velger ofte samme vgs som de har vært på i arbeidslivsfaget. Blir et trygt valg.