Logo Vestfold Fylkeskommune Opplæringsløpet.no

Forandring – ja takk! Flott eksempel på tverrfaglig prosjektoppgave

Eksempelet er hentet fra Nordstjerneskolen utenfor København og er gitt til 7. trinn, men kan brukes på alle trinn med små justeringer. Innledningen til oppgaven er slik:

Du ble født til et liv med forandringer. For å forstå forandringer er det viktig å forstå hvorfor forandring skjer, hva forutsetningene er, hva det bringer med eg i fremtiden, osv. Prosjektarbeidet deres i år skal handle om forandring. Forandringen vil forme deg og ditt liv. Det du undrer deg over, det du drømmer om, det du vil kjempe for, det du vil lære mer om, fører kanskje til enda større forandring i fremtiden…….