Logo Vestfold Fylkeskommune Opplæringsløpet.no

Frafallet starter i barnehagen

I alderen 2,5–3,5 år åpnes «vinduet» for dannelse av visse logiske evner. Hvis man ikke gir bestemte stimuli til barnet når vinduet er åpent i førskolealderen, kan evnene som ligger bak vinduet bli svekket eller gå tapt. Dette kan føre til vansker på skolen og senere i livet. De evnene barnet har utviklet i førskolealderen videreutvikles med geometrisk progresjon, det vil si at de mangedobles.

Geometriske figurer, tallenes verdier, mengde, størrelser i forhold til hverandre – alt dette kan læres av barn før skolealder når læringen skjer på barnas premisser gjennom lek og morsomme, gjennomtenkte felles oppgaver.

Den frie leken er viktig. Det er også den voksenstyrte og tilrettelagte leken. Det ene utelukker ikke det andre. Vår erfaring med førskolebarn viser at motivasjonen er høy for å leke med tall, mengder og former. Les kronikken skrevet av G.Novikova og M. Krag fra Lekematikklandet her .

Publisert i Dagsavisen 22.09.17

Aktuelt

Matematikk i det fri

Ute får de matte «inn i kroppen» Telling av trappetrinn, summering av terningøyne og måling og veiing av sand. På Sande skole er en hel dag ute med praktisk matte en sikker vinner blant

Les mer »

Aktuelt

Larveoppgave i matematikk, 5.trinn Torød barneskole, Nøtterøy

Steinar Ulvahaug Olsen på Torød barneskole, Nøtterøy, har 5. trinn i matematikk. Han har sendt oss denne larveoppgaven: Larveoppgaven En 5. klasse trenger 5 blader om dagen som mat til de to larvene de har. Hvor mange blader vil de trenge om de har 12 larver? (Smith & Stein, 2011, s. 3). I forbindelse med […]

Les mer »

Aktuelt

Lærer matte og naturfag ved å lage pepperkakehus

Elevene på Mosserød skole lærte hvor viktig samarbeid og nøyaktighet er, men hovedfokuset lå i fagrelaterte læringsmål. Les mer her

Les mer »

Aktuelt

Forsker i barnehagen

Her lærer Oliver August (4) og Nicoline (4) seg realfag Torsdag 10. november er det Verdens vitenskapsdag. I Espirabarnehagen på Åbol driver barna med matte og naturfag flere ganger i uka.

Les mer »

Aktuelt

Gratis konferanse om matematikk i barnehagen

Forslag til ny rammeplan for barnehagen vil sendes ut på høring i oktober og ny realfagsstrategi for barn ble lansert i fjor. Realfag er et viktig satsingsområde, også for barnehagene. Matematikksenteret og PBL arrangerer i samarbeid matematikkonferanse for barnehageansatte 24.november i Oslo. Vi vil gi de ansatte mer kompetanse og mer motivasjon til å se […]

Les mer »

Aktuelt

Teaching Channel

Getting Better Together! Gode undervisningstips innenfor mange fag og alle nivå! Se her

Les mer »