Logo Vestfold Fylkeskommune Opplæringsløpet.no

NDLA film – tilgjengelige, gratis og koblet mot kompetansemål

Minner om NDLA film som er en nettbasert filmtjeneste for elever og lærere i videregående skole. Her finner du spillefilmer, kortfilmer, dokumentarfilmer og TV-serier.

Filmene i filmtjenesten er hentet fra norsk og internasjonal filmarv og kobles mot læreplaner i flere fag. De er valgt ut av NDLAs redaksjoner i samarbeid med Norgesfilm AS og Norsk filminstitutt. Se her

Aktuelt

Film om forsøk med profesjonsnettverk

I arbeidet med realiseringen av den regionale planen (RPHO) som ble vedtatt av Fylkestinget og alle kommuner i 2015, og som handler om å styrke kvalitet og sammenheng i hele opplæringsløpet, hadde vi gjennom et år et forsøk med profesjonsnettverk for hele opplæringsløpet. Profesjonsnettverkene har bestått av pedagoger fra barnehage tom. videregående skole, fra 3 […]

Les mer »