Logo Vestfold Fylkeskommune Opplæringsløpet.no

Om RPHO

Regional plan for et helhetlig opplæringsløp omfatter fylkeskommunen, alle kommunene i Vestfold, samt lærebedrifter. Vi er enige om at vi jobber sammen på tvers av nivåer og eierskap. Målet er å få til et mer helhetlig opplæringsløp  for barn og unge fra barnehage til og med videregående opplæring. Vi skal konsentrere oss om fire viktige handlingsområder i planperioden.

  • Kvalitet i opplæringen
  • Overgangene i opplæringsløpet
  • Videreutvikle allerede etablerte arenaer for samhandling og læring
  • Være oppdatert og anvende tall og statistikk i forbedringsarbeidet

Sammen om Vestfolds framtid, regional plan for et helhetlig opplæringsløp (RPHO) er utviklet i samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune, kommunene, HSN, LO, NHO, NAV, lærerorganisasjoner og andre.

Du finner kunnskapsgrunnlaget og den regionale planen i venstremenyen under kategorien plandokumenter.