Logo Vestfold Fylkeskommune Opplæringsløpet.no

Re kommune og Re vgs satser på samarbeid om realfag

Fredag 29.september 2017 møtte rektor ved Re vgs styringsgruppen for realfagssatsingen i Re kommune.

Re kommune er valgt ut som en av realfagskommunene som er med i den nasjonale satsingen «Tett på realfag». Høyskolen i Østfold skal være kommunenes kompetansemiljø for realfagsatsingen. Det er nedsatt en styringsgruppe for å realisere arbeidet. Utkastet til strategiplan ble lagt fram i møtet og kommunen og fylkeskommunen, ved Re vgs, diskuterte muligheter for samhandling.

Strategiplanen legger vekt på at arbeidet skal omfatte hele opplæringsløpet fra barnehage til videregående opplæring. For å få til dette mener rektor ved Re vgs at skolens realfagslærere skal engasjere seg i tema helhet og sammenheng i opplæringen i realfag i hele opplæringsløpet. Derfor sender skolen to lærere til den nasjonale konferansen «Tett på realfag» 11.-12.oktober 2017. Der får de også anledning til å møte styringsgruppen og ressurslærere i realfag fra Re kommune. Ressurslærerne arbeider i barnehagene, barneskolene og ungdomsskolen i kommunen.

På møtet 29.september ble styringsgruppen og rektor på Re vgs enige om å møtes igjen for å konkretisere hvilke tiltak som kan bringe kommunen og fylkeskommunen tettere samme om opplæringen i realfag, og hvordan lærere i ulike skoleslag i Re området kan møtes for å bedre helheten og samhandlingen i realfag for barn og unge i et helhetlig opplæringsløp. En representant for RPHO-teamet var også med på møtet og vil følge arbeidet videre.

På bildet fra venstre

Kommunalsjef Unni Bu, prosjektleder Heidi Dickinson, fagansvarlig Erlend Wagle fra Revetal ungdomsskole og rektor på Re vgs, Cecilie Langklep Bjørnøy .

Aktuelt

Realfag i barnehagen – hvorfor det?

Med bakgrunn i regjeringens realfagsatsing i barnehagen i 2015,  inviterte fylkesmannen barnehagene i Vestfold til å delta i prosjektet «Tett på realfag i barnehagen». 21 barnehager i Horten, Larvik, Nøtterøy, Sande, Sandefjord, Stokke og Tønsberg har deltatt i prosjektet og jobbet målrettet og aktivt. Det er nå utarbeidet en brosjyre som både kan sees som […]

Les mer »

Aktuelt

Realfag i barnehagen i Larvik – Nå vil de ha Pi-parken til Oslo

Nordens største barnehage- og utdanningsaktør vil ha Pi-Parken barnehage til Oslo. Til høsten åpner de dørene til barnehagen.

Les mer »

Aktuelt

Elever ved forskerlinjen på Thor Heyerdal om topptilbud

Disse elevene har funnet ut noe om som du neppe visste Er det én ting elevene ved forskningslinja lærer, så er det å være kritisk, kritisk og atter kritisk.

Les mer »