Logo Vestfold Fylkeskommune Opplæringsløpet.no

Re videregående skole med satsingsprosjekt i studiespesialiserende klasser, brakte dem til studiebesøk på Hof skole

Cecilie Langklep Bjørnøy, rektor ved Re vgs tok initiativ til besøket. Hun forteller:

I år har vi på Re vgs startet et prosjekt på to ST klasser. Målet er å sikre at den opplæringen vi gir, er noe annet enn det de opplevde på ungdomsskolen. Studiespesialiserende opplæring må oppleves som en reell utdanning.

I den forbindelse er det flott å kanskje se litt på hva det er de driver med i ungdomsskolen og vi valgte derfor å reise til Hof skole. Her ønsket vi å se hvordan de jobber med fagene og elevene samt hvordan de jobber med kultur for læring.

Her er noe av det mine lærer tok med seg hjem:

  • Aktiv bruk av PC og langt fremme når det gjelder office 365
  • Mye elevaktivitet
  • Mindre fokus på tradisjonelle prøver og mer fokus på prosess
  • Læringspartnere som et aktivt begrep
  • Utstrakt delingskultur og tett samarbeid mellom lærere.

Det er ingen tvil om at det skjer masse positivt i ungdomsskolen og her er det bare å henge med dersom vi i vgs har som målsetting å oppleves som noe annet.