Logo Vestfold Fylkeskommune Opplæringsløpet.no

Se hvordan Sandefjord videregående skole og Eknes ungdomsskole jobber med vurdering

Egil Weider Hartberg, høgskolelektor ved Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet, kommenterer arbeidet med standpunktvurdering. Intervju med rektor, lærere og elever ved SvgS og Eknes ungdomsskole, eksempler og faglige refleksjoner. Se tre gode filmer her