Logo Vestfold Fylkeskommune Opplæringsløpet.no

Skolebibliotek=Folkebibliotek=Lesehest! Studiebesøk i Danmark

Da Helsinge kommune, nord for København, bygget Nordstjerneskolen i 2012, la de folkebiblioteket til skolen. Dette ga en flott styrking av skolebiblioteket og ga alle muligheter for leseglede og læring.