Logo Vestfold Fylkeskommune Opplæringsløpet.no

Språkplan for hele opplæringsløpet i Holmestrand

Holmestrand kommune og Holmestrand videregående skole er nå godt i gang med å utvikle Språkplan for hele opplæringsløpet  – fra barnehage og ut videregående opplæring. Planen skal være nettbasert fordi kommunen også satser sterkt på digitale verktøy, og dessuten handler det også om at ressursene skal være raskt tilgjengelige for alle – også for foresatte.

Arbeidet er preget av medskapning, så ledere for barnehager og skoler har vært samlet på Lampeland hotell for å bidra med meningsfullt og relevant innhold til planen. Det er viktig at planen blir et godt verktøy for de som skal bruke den sammen med barn og ungdom i opplæringsløpet.

Det er et krevende arbeid å prioritere hvordan planen skal framstå og hva den skal inneholde for å bli et levende og godt verktøy for lærerne. Lokalet var fylt av positiv energi og gode ideer, diskusjoner og refleksjoner  gjennom hele oppholdet. Et utkast skal sendes til gjennomgang i barnehager og skoler for at lærere og andre ansatte skal ha mulighet til å bidra med innspill før den endelige planen publiseres. Planen er tenkt ferdigstilt før jul 2017.

Elisabeth Jahnsen, RPHO-teamet

 

 

Aktuelt

Nå er Svelvik blitt valgt som språkkommune

Laget med språkkommuner dobles fra 27 til 55 kommuner. Som eneste kommune i Vestfold er Svelvik trukket ut. – Kommunene blir viktige forbilder i arbeidet med språk i barnehager, skoler

Les mer »

Aktuelt

Språkkommunen Holmestrand er i gang!

Språkkommunen Holmestrand har fyrt av startskuddet for satsingen på språkopplæring i muntlig, skriftlig og lesing i hele opplæringsløpet fra barnehage og ut videregående opplæring. Starten ble markert i en fullsatt Biorama 11.januar og arbeidet skal etableres i løpet av 2017. Helene Uri holdt foredraget En språkreise gjennom livet. Fra babling til tenåringsspråk. Hun pekte på […]

Les mer »

Aktuelt

Holmestrand i Udirs magasin

  Det viktigste for å lykkes med språkarbeidet i kommunen vår er å arbeide helhetlig i hele opplæringsløpet og definere alle ansatte som språklærere, sier lederen for prosjektgruppen som arbeider med språkutvikling i Holmestrand, Pål Eggen. Holmestrand kommune er sammen med Holmestrand videregående skole med i den nasjonale satsingen som Språkkommune. Det betyr at det […]

Les mer »

Aktuelt

Bli språkkommune!

Det er 27 språkkommuner rundt i landet som får hjelp til å styrke arbeidet med språk i barnehage og skole. Holmestrand kommune, sammen med Vestfold fylkeskommune, er en av dem! Nå er det åpent for flere og Udir inviterer kommuner og fylkeskommuner til å søke om å bli en språkkommune fra høsten 2017 og ut […]

Les mer »

Aktuelt

Språkløypekommuner

Holmestrand kommune og Vestfold fylkeskommune ved Holmestrand videregående skole har blitt språkkommuner! Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger utlyste midler for å etablere språkkommuner i hele landet. Holmestrand kommune og Holmestrand videregående skole/Vestfold fylkeskommune fikk tildeling og skal jobbe sammen om satsingen. En forutsetning for å bli språkkommune er at kommunen/fylkeskommunen forplikter seg til […]

Les mer »