Logo Vestfold Fylkeskommune Opplæringsløpet.no

Viktig film om de yngste barna i barnehagen

En film fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger om de yngste barnas utviklingsnivå, tilknytningsarbeid og behov. Se her